Före 2012 - Nils Sköld O Rafael Sundholm. Efter 2012 - Johan Benestam